Change Management Practitioner

De trainingen Change Management zijn ontworpen om organisaties en hun mensen te helpen de impact van verandering te beheersen en technieken aan te reiken om succesvolle veranderingen door te voeren.

De Change Management trainingen zijn erop gericht om veranderingen voor organisaties en de mensen daarin zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De inhoud van het programma is ontwikkeld in samenwerking met APMG en het Change Management Institute en is gebaseerd op de Change Management Body of Knowledge (CMBoK).

Deze kennis is vastgelegd in “The Effective Change Manager’s Handbook”, dat ook het cursusboek is bij deze training. In de Change Management Practitioner training leert u deze Change Management Body of Knowledge (CMBoK) toe te passen op veranderingen met individuen, teams, organisaties en veranderingsleiders. Daarnaast gaan we op een aantal onderwerpen dieper in en bereiden we u voor op het Change Management Practitioner examen.

Doel van de Change Management Practitioner training

Met de Change Management Practitioner bouwt u voort op de kennis en de onderwerpen die in Change Management Foundation behandeld zijn. Hiermee brengt u een verdieping aan in uw vaardigheden in het plannen, het doorvoeren en het op een succesvolle manier beheersen van de impact van organisatieveranderingen, zoals::

 • Het identificeren van organisatorische drijfveren van veranderingsinitiatieven en deze verbinden met governance structuren (bijv. op strategisch, programma- of projectniveau).
 • Het kunnen toepassen van een aantal organisatieparadigma’s om veranderingsprocessen te begrijpen, te ondersteunen en te laten beklijven.
 • Het toepassen van een geschikt proceskader om organisatieveranderingen te plannen en inhoud te geven.
 • Het creëren van een duidelijk samenhang met rollen, vaardigheden en activiteiten die de steun van leiders en managers van verschillende niveaus krijgen.
 • Het effectief bijdragen aan de voorbereiding van veranderingsinitiatieven, inclusief het opbouwen van het team en het adviseren hoe de teameffectiviteit te verbeteren.
 • Weten hoe u mensen op verandering moet voorbereiden.
 • Ervoor zorgen dat collega’s beter het onderscheid zien tussen de organisatieverandering en de impact die de transitie op de mensen heeft.
 • Stakeholders en hun belangen identificeren en in kaart brengen, om daarmee een aanpak te ontwikkelen om hun betrokkenheid op te bouwen en te behouden.
 • Het opstellen van communicatieplannen bij organisatieveranderingen.
 • De signalen van weerstand tegen verandering herkennen en acties voorstellen om deze weerstand te verzachten.

Doelgroep

De Change Management kwalificaties zijn bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij organisatieveranderingen. Het gaat dan vooral om verandermanagers en professionals die dat willen worden. Maar de training is ook erg relevant voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de ontwikkeling en de opleveringen van veranderprogramma’s, zoals lijnmanagers, change agents (de voortrekkers in veranderingen) en ondersteuners binnen programmabureaus.

Bovendien is Change Management Practitioner geschikt voor professionals die zich willen laten accrediteren door het Change Management Institute. Met het succesvol afleggen van het bijbehorende examen kan worden voldaan aan hun eerste niveau van accreditatie.

Kosten trainingsdagen
€ 885,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
1 dag

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Change Management Foundation Certificaat

Taal
Het handboek, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Change Management Practitioner Certificaat

Inhoud van de Change Management Practitioner training

In de Change Management Practitioner training komen alle 13 kennisgebieden van de Change Management Body of Knowledge die in de Change Management Foundation training behandeld zijn kort aan bod. Op een aantal onderwerpen gaan we dieper in:

 • Opzetten van trainingsprogramma’s rond veranderingen.
 • Governance, besturing en communicatie rond verander initiatieven.
 • Het laten beklijven van veranderingen.
 • Hefbomen tijdens de transitie.
 • Kritische massa en het omslagpunt.
 • De diverse aanpassingsniveaus van de mensen.
 • Bekrachtigende systemen.

Cursusvorm

De cursus voor Change Management Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training en een blended variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Change Management Practitioner examen. Voor dit complexe multiple choice examen met 4 vragen met elk 20 subvragen krijgt u 2,5 uur de tijd. Indien u 50% van de vragen (= 40 subvragen) goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Change Management Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “The Effective Change Manager’s Handbook” en de “Candidates’ Guide to The Effective Change Manager’s Handbook”. Dat laatste document bevat de verwijzingen van de te examineren onderwerpen naar de betreffende hoofdstukken in het handboek.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Professionals op het niveau van Change Management Practitioner weten hoe ze de kennis en het begrip van de Change Management Body of Knowledge kunnen inzetten bij het specificeren, ontwikkelen, implementeren en het volhouden van veranderinitiatieven door:

 • Het wegnemen van weerstand tegen veranderingen.
 • Het geven van effectieve ondersteuning en motivatie aan teams en individuen om de verandering te omarmen.
 • Gebruik kunnen maken van een schat aan professionele ideeën, aanpakken en ervaringen om veranderingen op een soepele en effectieve manier door te voeren.
 • Het op een adequate manier betrekken en informeren van stakeholders gedurende het gehele veranderingsproces.
 • Het versnellen van de implementatie van het veranderproces.