Managing benefits practitioner

Waarom duren projecten en ontwikkelingen zo lang, ontwikkelen ze een steeds grotere complexiteit en slagen ze er maar al te vaak niet in echt significante resultaten te behalen? Vaak wordt de oorzaak van dit falen gezocht in het lineair denken en een mechanistische kijk op organisaties.

Corporate planning is dan net een regendans. Het heeft geen effect op het weer dat volgt, terwijl de mensen erbij betrokken zijn denken dat het wel zo is. De adviezen over verbeteringen gaan vooral over het verbeteren van de dans en niet het verbeteren van het weer.

Belangrijk is te beginnen met het eind – de Benefits die behaald moeten worden. De focus moet gaan liggen op continue feedback en daarvan leren, dit alles in het besef dat meten niet een neutrale gebeurtenis is. Meten is ingrijpen. Om een continue gerichtheid op het behalen van Benefits te krijgen zijn fundamentele gedragsveranderingen van organisaties en individuen nodig.

In de Managing Benefits™ Practitioner training bouwen we verder op de basis die over deze onderwerpen in de Managing Benefits Foundation training gelegd is. U leert de politieke, psychologische en economische aspecten rond Benefits management te faciliteren en optimaal in te richten binnen uw eigen organisatie.

Doel van de Managing Benefits Practitioner training

Na de training beschikt u, in aanvulling op het genoemde bij de Managing Benefits™ Foundation training, over de volgende vaardigheden:

 • U past op elk moment de goede techniek toe.
 • U houdt effectieve pre-mortems.
 • U communiceert zodanig dat u een optimaal resultaat haalt.
 • U benut Gateway reviews om Benefits te optimaliseren.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie geïnteresseerd is in te behalen Benefits, te bereiken effecten en klantwaarde. U kunt daarbij denken aan programmamanagers, portfoliomanagers, business change managers, controllers, directieleden, programma-ondersteuners, opdrachtgevers, Senior Responsible Owners en change managementadviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Managing Benefits™ Foundation training. De investering voor de combinatietraining van Practitioner met Foundation zijn in totaal € 2.300,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kosten trainingsdagen
€ 960,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
1 dag

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Managing Benefits™ Foundation Certificaat

Taal
Het manual, cursusmateriaal en het examen is alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Managing Benefits™ Practitioner Certificaat

Inhoud van de Managing Benefits Practitioner training

De Managing Benefits Practitioner training is een vervolg op de Foundation training waarin u de methodiek in zijn volledige breedte leert toepassen op complexere situaties. Het is tevens een voorbereiding op het Managing Benefits Practitioner examen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde, in aanvulling op de onderwerpen van Managing Benefits Foundation:

 • Het selecteren van ontwikkelingen, projecten en programma’s met de meeste meerwaarde.
 • Het optimaal inzetten van de managementrollen.
 • Het in kaart brengen van alle Benefits en hoe te voorkomen dat Benefits worden vergeten.
 • Toepassing van de technieken in de praktijk.
 • Het communiceren over de Benefits.
 • Het toepassen van (gateway) review technieken.
 • Het politieke en psychologische besluitvormingsproces rond Benefits en te behalen effecten.

Cursusvorm

De cursus voor Managing Benefits™ Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training en in een blended variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Managing Benefits Practitioner examen. Dit complexe multiple choice examen heeft 8 vragen met elk 10 subvragen. Hiervoor krijgt u 2,5 uur de tijd. Indien u 50% van de vragen (= 40 subvragen) goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Managing Benefits Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “Managing Benefits 2nd edition”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Managing Benefits richt zich op iedereen die meer Benefits van veranderingen en ontwikkelingen wil behalen. Iedereen die de stap van ‘output’ naar ‘outcome’ wil maken en de te bereiken uitkomst transparant en meetbaar wil maken in Benefits en effecten.

De overtuiging hierbij is dat dit niet alleen consequenties heeft voor de beslissingen die in een organisatie genomen worden of hoe we feedback verzamelen en gebruiken. Het gaat verder dan processen en practices. Managing Benefits heeft meerwaarde als het erom gaat om ook de ‘zachtere’ kant van bedrijfsverandering te mee te nemen.  Dat geldt vooral voor hoe we het beste de gedragsveranderingen kunnen realiseren waarvan het realiseren van de baten en de effecten zo vaak afhankelijk is.