Agile Programme Management Foundation

Agile Programme Management® biedt een gestructureerde oplossing in aanvulling op andere Agile en niet-Agile methodes voor programmatisch veranderen met een balans tussen agility en governance.

AgilePgM® is ontwikkeld in samenwerking met het Agile Business Consortium. Het belangrijke verschil met andere benaderingen voor programmamanagement is dat het programma minder uitgebreid vooraf gedefinieerd wordt. AgilePgM® laat programma’s evolueren en reageren op bedrijfsveranderingen.

AgilePgM® leert u een gedisciplineerde maar flexibele Agile benadering voor het doorvoeren van organisatieverandering. U kunt hierbij een cruciale rol spelen door ervoor te zorgen dat een programma zijn visie vastlegt en vervolgens ook bereikt.

Oppidum was de eerste ATO die in december 2014 Agile Programme Management in Europa introduceerde.

Doel van de Agile Programme Management Foundation training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U kunt flexibele Agile programma’s opzetten die reageren op bedrijfsveranderingen.
 • U gebruikt flexibele methodologieën om daarmee succesvolle programma-oplevering te stimuleren.
 • U bevordert actief het vertrouwen en de nauwe samenwerking tussen belanghebbenden.
 • U helpt uw organisatie bij het sneller tot stand brengen van transformationele veranderingen, tegen lagere kosten en minder risico.

Doelgroep

 • Iedereen die binnen een Agile organisatie te maken krijgt met programmatisch werken en veranderen.
 • Programma-/projectmanagers, scrum masters, product owners, release train engineers, product managers, agile teamleden, agile coaches.
 • Programma-medewerkers en programma-ondersteuners.
 • Opdrachtgevers, Senior Responsible Owners, business sponsors.
 • Adviseurs.

Kosten trainingsdagen
€ 1.995,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn in het Nederlands en het Engels beschikbaar

Certificering
AgilePgM® Foundation Certificaat

Inhoud van de Agile Programme Management AgilePgM Foundation training

In de AgilePgM® training komen onder meer aan de orde:

 • Het beschrijven en uitleggen van de principes uit het Agile Manifesto in relatie tot programmamanagement.
 • Het beschrijven en aanscherpen van de structuur van een Agile programmamanagement aanpak.
 • De levenscyclus van een Agile-programma.
 • Het beschrijven en toepassen van de governance aanpak in een Agile programma.
 • Planning om een Agile-programma te ondersteunen.
 • Hoe mensen zijn georganiseerd in een Agile-programma en hoe ze bijdragen.
 • Het omgaan met essentiële producten, rollen en verantwoordelijkheden die bijdrage aan de succesvolle oplevering van een Agile programma.
 • Een kennismaking met de nieuwe rol Stakeholder Engagement Coördinator.
 • De aanpak van Agile planning, management en controle.
 • De aanpak van kwaliteit binnen een Agile programma.
 • De rol van communicatie binnen een Agile programma en strategieën om de diverse belanghebbenden te betrekken.

Cursusvorm

De cursus voor Agile Programme Management AgilePgM Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, en een blended variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende AgilePgM® examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven AgilePgM® Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag. Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

AgilePgM® is geschikt voor het door voorvoeren van tijdelijke programma’s binnen een Agile omgeving. Er is een duidelijk begin en ook een eind in zicht waarin een vooraf bepaalde visie gerealiseerd is, maar er wordt verder optimaal gebruik gemaakt van het Agile ecosysteem.

De aanpak past goed in een situatie waarin er duidelijkheid gewenst is over budget en opleverdata, maar flexibiliteit als het gaat om de features die opgeleverd moeten zijn.

AgilePgM® is volledig schaalbaar en daardoor geschikt voor organisaties van alle formaten binnen alle bedrijfstakken.