Masterclass Programme Management

In onze masterclass leer je de methodiek in de praktijk toe te passen en programma’s succesvol te laten zijn. Alle “Governance Themes”  komen aan bod, waarbij we de nadruk leggen op een goede balans van beheersing en zelforganisatie. Programmamanagement  is gericht op het behalen van de outcome, de effecten en de benefits. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit?

In de Masterclass Programma Management gaat het ook over de complexe situaties, bijvoorbeeld als er meerdere organisaties zijn betrokken. Of bij fusies tussen partners die integratie en cultuursynergie vragen. Juist in organisaties die (meer) Agile willen werken is het gebruiken van  tranches voor de incrementele doorvoering van de veranderingen noodzakelijk. Het optimaal betrekken en beïnvloeden van de stakeholders tijdens de verschillende fasen van een veranderingsprogramma is uiteraard belangrijk en krijgt daarom ook veel aandacht.

Uw vaardigheden na de training

 • U begrijpt het concept van programma management tot op detailniveau
 • U zet uw Programma evenwichtig op en voert dit effectief uit
 • U voert uw Programma uit met een goede balans voor alle Stakeholders
 • U geeft onderbouwd commentaar op alle aspecten van een programma
 • U stuurt Projecte en organisatieveranderingen effectief aan

Geschikt voor

 • Programma Managers, senior projectmanagers
 • Portfoliomanagers
 • Project/programma-ondersteuners
 • Opdrachtgevers, Senior Responsible Owners
 • Change management adviseurs

Kosten trainingsdagen
€ 1.280,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
nvt

Trainingsduur
1 dag

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Ervaring met projecten en/of Programma’s is gewenst.
Ter voorbereiding op de eerste dag kunt u rekenen op ongeveer 4 uur. Tussen de dagen in eveneens minimaal 6 uur. 

Taal
Nederlandse of Engels

Certificering
Oppidum Workshop Certificaat

Organisaties moeten veranderen

Veranderen gebeurt bij sommige ondernemingen door een manager te vervangen. De nieuwe manager moet het dan maar beter doen. En na enige tijd herhaalt het proces zich. Met wisselend succes.
De grote succesvolle ondernemingen hebben daarentegen vaak management dat langer op zijn plaats blijft en intern opgeklommen is. Deze ondernemingen hebben een bedrijfscultuur die kan omgaan met veranderingen. Niet de daden van één man bepalen het succes van een onderneming. Wel de gedragen Visie van een organisatie die professioneel met veranderingen om kan gaan.
Elke organisatie is onderhevig aan veranderingen. De oorzaken kunnen van buiten komen of zelf geïnitieerd zijn. Het doorvoeren van deze veranderingen vraagt aandacht van het topmanagement. U wilt de veranderingen benutten om waarde te creëren in het bedrijf, zonder dat u zelf alles moet gaan organiseren. Kortom kansen creëren door in te spelen op de veranderende omgeving of door zelf een nieuwe strategie te ontwikkelen.

Programma management

Het goed besturen van al deze veranderingen is van levensbelang voor uw organisatie. Programma- management maakt dit mogelijk.
Programma Management is een tijdelijke, flexibele organisatie

 • gecreëerd om een set gerelateerde projecten en transformatie-activiteiten te coördineren, richting te geven en te implementeren
 • om daarmee effecten en benefits op te leveren
 • die passen bij de strategische doelen van de organisatie