P3O foundation

De best practice Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®) professionaliseert de beslissingsondersteuning bij veranderinitiatieven door op het juiste niveau beslissingen te laten namen op basis van de juiste informatie.

De best practice P3O biedt universeel toepasbare richtlijnen om individuen en organisaties in staat te stellen met succes geschikte ondersteuningsstructuren op te zetten, te ontwikkelen en te onderhouden. Die ondersteuningsstructuren kennen we in de praktijk onder andere als PMO’s, portfolio offices en programmabureaus.

Met de richtlijnen is het mogelijk om professionaliserings- en verbeteringsslagen te maken, bijvoorbeeld bij het ondersteunen van de besluitvorming op het niveau van het senior management, de oplevering van programma’s en projecten en het identificeren en het realiseren van ‘outcomes’ en ‘benefits’.

Doel van de Portfolio Programme and Project Offices Foundation training

Tijdens de training gaan we de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat is een P3O?
 • Waarom hebben we een P3O?
 • Hoe kunnen we een P3O ontwerpen?
 • Welke functies en diensten kunnen en moeten worden aangeboden?
 • Hoe implementeren of vernieuwen we een P3O?
 • Hoe voeren we een P3O in de praktijk uit?

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U richt de ondersteuning van portfolio, programma en project offices deskundig in om daarmee de strategie van de organisatie optimaal te realiseren.
 • U maakt een optimale keuze voor de combinatie van ondersteunende offices.
 • U stelt een Center of Excellence in dat de managementkennis voor de hele organisatie borgt, continue verbetert en niet steeds opnieuw dezelfde fout maakt.
 • U kunt het bestaansrecht van een P3O beargumenteren in een Business Case.
 • U kunt de dienstverlening van de ondersteuning aanpassen aan de volwassenheid van de organisatie zodat het meeste en duurzaamste effect wordt bereikt.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met de ondersteuning van en de beslissingen rond portfolio’s, programma’s en projecten. Het gaat dan om leidinggevenden van Portfolio, Programma en/of Project Offices, portfoliomanagers en directieleden verantwoordelijk voor het aansturen van een portfolio. Maar ook om de professionals die die werk uitvoeren, zoals managers en medewerkers verantwoordelijk voor de ondersteuning, borging en verbetering van portfolio-, programma- en projectmanagement. En de adviseurs die hierbij adviseren.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de P3O® Practitioner workshop. De investering voor de combinatie van een training P3O® Foundation met een workshop P3O® Practitioner zijn in totaal € 2.300,- (excl. BTW en excl. examenkosten voor P3O Foundation).

Neemt u svp contact met ons op als u ook examen wilt doen voor P3O® Practitioner.

Kosten trainingsdagen
€ 1.280,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket (verplicht bij de training)
€ 390,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
De eerstvolgende training start op 22 augustus 2023 in Amsterdam

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
P3O® Foundation Certificaat

Inhoud van de Portfolio Programme and Project Offices Foundation training

Portfolio Programme and Project Offices P3O Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met de inrichting en de uitvoering van P3O’s.

In de Portfolio Programme and Project Offices P3O Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • Inleiding tot het gedachtengoed achter P3O. Hoe kan besluitvorming verbeterd worden en wanneer voegt ondersteuning waarde toe?
 • Waarom we een P3O hebben.
 • Hoe een P3O-model te ontwerpen dat past bij de organisatie. Het gaat dan om fysiek of virtueel, permanent of tijdelijk, centraal of decentraal of een mix van deze aspecten.
 • Hoe een P3O te implementeren of opnieuw te activeren.
 • Hoe een P3O functie uit te voeren.

Cursusvorm

De cursus voor Portfolio, Programme and Project Offices P3O Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Portfolio, Programme and Project Offices P3O Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 75 vragen krijgt u 1 uur de tijd. Van deze 75 vragen zijn er 5 testvragen, zodat er 70 echte examenvragen overblijven. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven Portfolio, Programme and Project Offices P3O Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

Management of Portfolios P3O® is met name van belang bij het rechtvaardigen en professionaliseren van ondersteuning van portfolio’s, programma’s en projecten. Daarmee kunnen betere beslissingen genomen worden die zorgen voor meer resultaat en waarde voor de organisatie en de klanten.

De training P3O® Foundation is bedoeld voor iedereen die hier dagelijks mee te maken heeft en hierin wil verbeteren.