Managing benefits foundation

Organisaties investeren met het doel om effecten en baten te realiseren. Managing Benefits™ zorgt ervoor dat dit ook lukt en dat met het geld van belastingbetalers en aandeelhouders optimale baten bereikt worden.

Veel organisaties verstaan de kunst van het opkloppen van Benefits voor een investeringsbesluit. En vervolgens optimistisch blijven over de haalbaarheid, tegen beter weten in. Dat heet cognitieve dissonantie: Weten dat het niet kan en toch doorgaan. Managing Benefits gaat in op de (psychologische) oorzaken achter dit gedrag en de mogelijke oplossingen.

Omdat het succes van een programma of een project ontstaat door het realiseren van de voordelen, de Benefits, is deze kennis van essentieel belang om goede resultaten te behalen. Het bereiken van Benefits, effecten en klantwaarde is ook binnen een Agile manier van werken bepalend.

De methodiek gaat in op het structuur aanbrengen om te weten wat u moet realiseren en geeft tevens veel tips over het herkennen en omgaan met menselijke aspecten om de kans op succes te verbeteren.

Doel van de Managing Benefits Foundation training

U heeft een goed overzicht van de psychologische factoren die voorkomen dat benefits effectief gemanaged worden, en u kunt ze aanpakken:

  • U weet wat belangrijk is bij het managen van Benefits.
  • U kent alle stappen van de Benefits Management cyclus.
  • U beheerst Benefits management op portfolio niveau.
  • U deelt de rollen die goed managen van Benefits mogelijk maken en hun verantwoordelijkheden goed in.

Doelgroep

De training Managing Benefits Foundation is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie geïnteresseerd is in te behalen Benefits, te bereiken effecten en klantwaarde. U kunt daarbij denken aan programma- en projectmanagers en -medewerkers, maar zeker ook aan opdrachtgevers, business change managers en adviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Managing Benefits™ Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van Foundation met Practitioner zijn in totaal € 2.300,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kosten trainingsdagen
€ 1.350,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 350,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Managing Benefits™ Foundation Certificaat

Inhoud van de Managing Benefits Foundation training

In de Managing Benefits Foundation training komen onder meer aan de orde:

  • De methodieken voor het in kaart brengen en managen van Benefits en effecten.
  • De sociaal-psychologische factoren die van groot belang zijn bij het benoemen en het behalen van realistische Benefits en effecten.
  • De principes die aan het succesvol bereiken van Benefits ten grondslag liggen.
  • De benefits managementcyclus.
  • Benefits management op portfolio-niveau.
  • Het invoeren en het verbeteren van Benefits management in de eigen organisatie.

Cursusvorm

De cursus voor Managing Benefits Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Managing Benefits Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Managing Benefits Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Managing Benefits richt zich op iedereen die meer Benefits van veranderingen en ontwikkelingen wil behalen. Iedereen die de stap van ‘output’ naar ‘outcome’ wil maken en de te bereiken uitkomst transparant en meetbaar wil maken in Benefits en effecten. De overtuiging hierbij is dat dit niet alleen consequenties heeft voor de beslissingen die in een organisatie genomen worden of hoe we feedback verzamelen en gebruiken. Het gaat verder dan processen en practices. Managing Benefits heeft meerwaarde als het erom gaat om ook de ‘zachtere’ kant van bedrijfsverandering te mee te nemen, en in het bijzonder hoe we het beste de gedragsveranderingen kunnen realiseren waarvan het realiseren van de baten en de effecten zo vaak afhankelijk is.