MSP5th foundation

MSP® programmamanagement is dé methodiek om samenhangende projecten en lijnactiviteiten te organiseren om benefits te bereiken. Bij een programma staat het realiseren van de Visie centraal. De Visie is de belofte aan de belanghebbenden voor de toekomst. In de Visie wordt vastgelegd wat de organisatie voor de belanghebbenden gaat betekenen. Op basis van die belofte wordt gekeken hoe de organisatie aangepast moet worden. Daarbij zijn de verbeteringen in de bedrijfsvoering, uitgedrukt in meetbare benefits (of voordelen) leidend. Die worden gerealiseerd door projecten uit te voeren en goed te implementeren. De hybride combinatie van lineaire projecten en iteratieve is in de nieuwe versie de standaard en is het meest flexibel. MSP® is met name uitstekend bruikbaar bij veranderingsopgaven, zoals fusies tussen partners die integratie en cultuursynergie vragen.

Bij Managing Successful Programs MSP Foundation leer je de methodiek kennen en toepassen. Je leert het verschil tussen het leiding geven aan (Agile) projecten en het leiding geven aan programma’s. De verschillende ‘Governance Themes’ Design, Decisions, Justification, Structure, Knowledge, Assurance and Organization worden behandeld en leer je toepassen op programma’s van de deelnemers. Ook de verschillende stappen in het veranderproces komen aan bod.

Doel van de Managing Successful Programs MSP Foundation training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U begrijpt de concepten van Programma Management en MSP.
 • U past de belangrijkste elementen toe op uw programma.
 • U weet op hoofdlijnen wat belangrijk is bij het inrichten en bijstellen van een Programma.
 • U herkent een aantal valkuilen in de opzet van een Programma.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met programma’s. U kunt daarbij denken aan programma- en projectmanagers en -medewerkers, Scrum Masters en Product Owners maar zeker ook aan lijnmanagers, opdrachtgevers en adviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de MSP® Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van MSP Foundation met MSP® Practitioner is in totaal € 2.300,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kosten trainingsdagen
€ 1.280,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket (verplicht bij de training)
€ 390,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Volgende training: 18 en 25 maart, examen 8 april 2024 te Amsterdam

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual is alleen in het Engels beschikbaar. Op dit moment is ook het overige cursusmateriaal en het examen alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
MSP® 5e Editie Foundation Certificaat

Inhoud van de Managing Successful Programmes MSP Foundation training

Managing Successful Programmes MSP Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met veranderprogramma’s. In de Managing Successful Programmes MSP Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • De concepten van MSP. Het gaat dan niet alleen om de theorie, maar ook om de toepasbaarheid in de praktijk.
 • Het opzetten, uitvoeren en afsluiten van een programma.
 • Het toepassen van MSP gedurende de diverse fasen van een programma.
 • De rollen en verantwoordelijkheden binnen MSP en hoe deze in de eigen organisatie vorm en inhoud te geven.
 • Het gebruiken van MSP-tranches.
 • Het optimaal betrekken van alle stakeholders tijdens de verschillende fasen van een programma.
 • Het onderbouwd commentaar kunnen geven op alle aspecten en documenten van een programma.

Cursusvorm

De cursus voor MSP® Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Managing Successful Programmes MSP Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 60 vragen krijgt u 1 uur de tijd. Indien u 55% van de vragen goed heeft (dus 33 vragen), ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven Managing Successful Programmes MSP Editie 5 Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

MSP is bij uitstek geschikt voor veranderprogramma’s. Het brengt een visie tot leven en brengt besturing in de praktijk. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak en past zowel in een Agile aanpak als in een meer klassieke aanpak waar vooraf bepaalde beslispunten belangrijk zijn.

Alle betrokken partijen, vooral de opdrachtgever/klant, de programmamanager, projectmanager van de onderliggende projecten en de leveranciers hebben baat bij het gebruik van de methode. Het is dan wenselijk dat al deze spelers binnen het programma minimaal op Foundation niveau met Managing Successful Programmes bekend zijn.