Change Management Foundation

De trainingen Change Management zijn ontworpen om organisaties en hun mensen te helpen de impact van verandering te beheersen en technieken aan te reiken om succesvolle veranderingen door te voeren. Veranderingen gaan vooral over mensen en hoe zij zich ontwikkelen vóór, tijdens en na de verandering.

Veranderingen zijn steeds meer ‘het nieuwe normaal’. Voor veel organisaties is veranderen een terugkerend, zo niet een continu proces. Daarom is het voor organisatie zo belangrijk dat met deze veranderingen professioneel omgegaan wordt. Dat geldt helemaal met de impact van die veranderingen.

De Change Management trainingen zijn erop gericht om veranderingen voor organisaties en de mensen daarin zo succesvol mogelijk te laten verlopen. De inhoud van het programma is ontwikkeld in samenwerking met APMG en het Change Management Institute en is gebaseerd op de Change Management Body of Knowledge (CMBoK). Deze kennis is vastgelegd in “The Effective Change Manager’s Handbook”, dat ook het cursusboek is bij deze training.

Doel van de Change Management Foundation training

Met de Change Management Foundation training vergroot u uw vaardigheden in het plannen, het doorvoeren en het op een succesvolle manier beheersen van de impact van organisatieveranderingen, zoals:

 • Het inzicht hebben in hoe individuen worden beïnvloed door verandering en de verschillende manieren waarop ze kunnen reageren op veranderingssituaties. Op basis daarvan kunt u leerprocessen inzetten die hen helpen om zich aan te passen.
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van strategieën om individuen door verandering te helpen, hun motivatie voor verandering te vergroten en weerstand te overwinnen om de gewenste resultaten te bereiken.
 • Het inzicht hebben over hoe organisaties werken, hoe het proces van organisatieverandering plaatsvindt en de typische rollen die samenwerken om succesvolle verandering tot stand te brengen.
 • Het identificeren van de belangrijkste drijfveren van de cultuur van een organisatie en het herkennen van verschillende soorten.
 • Het versterken van de betrokkenheid van belanghebbenden bij een veranderingsinitiatief door inzicht in het Stakeholder Engagement proces en het toepassen van passende communicatiestrategieën.
 • Inzicht in de verschillende impactgebieden van een veranderingsinitiatief.
 • Hoe het momentum voor veranderingen kan worden opgebouwd en worden vastgehouden.
 • Inzicht in de belangrijke aspecten van het opbouwen van een effectief veranderteam en de manieren om de effectiviteit van zo’n team te verbeteren.

Doelgroep

De Change Management kwalificaties zijn bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij organisatieveranderingen. Het gaat dan vooral om verandermanagers en professionals die dat willen worden. Maar de training is ook erg relevant voor iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de ontwikkeling en de opleveringen van veranderprogramma’s, zoals lijnmanagers, change agents (de voortrekkers in veranderingen) en ondersteuners binnen programmabureaus.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de Change Management Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van Change Management Foundation met Practitioner zijn in totaal € 2.390,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kosten trainingsdagen
€ 1.770,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket
€ 200,- (excl. BTW)

Trainingsduur
3 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het handboek, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
Change Management Foundation Certificaat

Inhoud van de Change Management Foundation training

In de Change Management Foundation training komen alle 13 kennisgebieden van de Change Management Body of Knowledge aan bod:

 • Het perspectief van Change Management.
 • De definitie van verandering.
 • Managing Benefits – zekerstellen dat veranderingen waarde opleveren.
 • Strategie m.b.t. stakeholders.
 • Communicatie en betrokkenheid.
 • De impact van verandering.
 • Change readiness / de bereidheid om te veranderen, het plannen en het meten van verandering.
 • Projectmanagement, veranderinitiatieven, projecten en programma’s.
 • Ondersteuningen door opleidingen en trainingen.
 • Faciliteren van bijeenkomsten en workshops.
 • Het volhouden van veranderingen.
 • Persoonlijk en professioneel management.
 • Organisatorische overwegingen.

Cursusvorm

De cursus voor Change Management Foundation is beschikbaar als open (groeps)training en een blended variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Change Management Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door APMG uitgegeven Change Management Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Toepassing

Professionals op het niveau van Change Management Foundation hebben kennis en begrip om op een constructieve manier aan teams bij te dragen die verantwoordelijk zijn voor het specificeren, ontwikkelen, implementeren en het volhouden van veranderinitiatieven door:

 • Het wegnemen van weerstand tegen veranderingen.
 • Het geven van effectieve ondersteuning en motivatie aan teams en individuen om de verandering te omarmen.
 • Gebruik kunnen maken van een schat aan professionele ideeën, aanpakken en ervaringen om veranderingen op een soepele en effectieve manier door te voeren.
 • Het op een adequate manier betrekken en informeren van stakeholders gedurende het gehele veranderingsproces.
 • Het versnellen van de implementatie van het veranderproces.