Privacy reglement

Uw persoonsgegevens

Uw Email adressen

Oppidum kan u, in het kader van een gesloten overeenkomst, meldingen sturen of aanbiedingen doen over soortgelijke evenementen, blogs, producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens.

Wanneer u hiervoor (of in het verleden) ons uw email heeft verstrekt (in verband met een gesloten overeenkomst, of andere communicatie met Oppidum), dan wordt in de eerstvolgende email de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw emailadres.

Oppidum koopt geen e-mailadressen of andere persoonsgegevens. Als wij contact met uw nemen, dan hebben wij al eerder contact met u gehad. Oppidum verkoopt geen e-mailadressen, noch wordt email met andere partijen gedeeld, mits voor bijvoorbeeld uw examenregistraties.

Uw Postadres

Oppidum gebruikt uw postadres alleen voor het verzenden van cursusmateriaal en informatie die u vooraf heeft aangevraagd.

Uw Telefoonnummer

Telefonisch contact met u gebeurt alleen op uw oorspronkelijke aanvraag, bijvoorbeeld door het invullen van een online formulier of een nummer dat u heeft achtergelaten bij onze receptie/voicemail, of in verband met een gezamenlijke gesloten bijeenkomst. Op elk moment kunt u ons vragen om u niet meer te bellen en/of uw telefoonnummer te wissen ons contact register. Dit kan via telefoon of email.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of op een andere manier) worden niet bewust verzameld, gezocht, of gekocht – en dus ook niet verwerkt – bij of in Oppidum.

Uw Veiligheid

Veiligheid bij het overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Veiligheid bij het opslaan van gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze website periodiek toetsen.

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website en aan onze klanten mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren wordt u verzocht contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Contact met ons over juridische zaken: als u wilt reageren op ons Privacy Reglement, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan per email naar de het Secretariaat via secretariaat@oppidum.nl, of schriftelijk op het hieronder vermelde adres.

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens – Oppidum B.V.
Kamer van Koophandel: 32078004
Btw nummer: NL808498290B01
Frederik van Eedenplein 22
2106 ED Heemstede
telefoon: +31 (0)23 5769759
email: secretariaat@oppidum.nl