PRINCE2 Foundation

De PRINCE2® aanpak voor projectmanagement bestaat al ruim 20 jaar. De methode is doorlopend actueel gemaakt en aangepast aan de behoeften van organisaties en professionals. Er is aandacht voor optimale besturing en besluitvorming, efficiënte coördinatie en resultaatgerichte oplevering van de juiste producten. PRINCE2 Foundation levert de basis voor het gedefinieerd en gepland managen van projecten. Daardoor is het voor elke professionele projectmanager onmisbaar gereedschap om op een beheerste manier projecten tot de juiste opleveringen te brengen.

Er zijn internationaal erkende en waardevolle PRINCE2 certificaten te behalen. Veel organisaties stellen deze certificaten als randvoorwaarde om projectopdrachten uit te voeren.

PRINCE2 Foundation levert de basis voor iedereen die met projectmanagement te maken heeft. Het is de theoretische basis en de inleiding tot de methodiek. Tijdens de training maken we het gelijk praktisch door het toe te passen op de projecten van de deelnemers.

Doel van de PRINCE2 Foundation training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U begrijpt de concepten van de PRINCE2 methode
 • U past de belangrijkste elementen van projectmanagement toe
 • U zet een project op een evenwichtige wijze op
 • U kunt onderbouwd commentaar geven op de opzet en de documenten van een project

Doelgroep

De PRINCE2 Foundation training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met projectmatig werken. U kunt daarbij denken aan programma- en projectmanagers en -medewerkers, maar zeker ook aan opdrachtgevers en adviseurs.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de PRINCE2® Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van PRINCE2 Foundation met Practitioner is in totaal € 2.300,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kosten trainingsdagen
€ 1.280,- (excl. BTW of BTW vrij)

Kosten Examenpakket (verplicht bij de training)
€ 457,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Training locatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn in het Nederlands en het Engels beschikbaar

Certificering
PRINCE2® Foundation Certificaat

Inhoud van de PRINCE2 Foundation training

PRINCE2 Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met projectmatig werken. In de PRINCE2 Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • Het belang en de kenmerken van projectmatig werken
 • De succes- en faalfactoren van projectmatig werken
 • De basisprincipes (uitgangspunten, doel en scope) en basisbegrippen van projectmatig werken volgens PRINCE2
 • Het aanpassen van projecten aan de werkomgeving
 • Het doel, de activiteiten (subprocessen) en producten van de hoofdprocessen
 • De onderlinge relaties tussen de hoofdprocessen van PRINCE2
 • Het belang van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met opdrachtgevers

Cursusvorm

De cursus voor PRINCE2® Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende PRINCE2 Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 60 vragen krijgt u 1 uur de tijd. Indien u 55% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven PRINCE2 Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing PRINCE2 Foundation

PRINCE2 is geschikt voor alle soorten projecten. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak. Alle betrokken partijen, vooral de opdrachtgever/klant, de projectmanager en de leveranciers hebben baat bij het gebruik van de methode.

Enkele belangrijkste voordelen van het gebruik van PRINCE2 zijn dat mensen en middelen worden toegewezen als onderdeel van de ‘go/no-go’ beslissingen. Er zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen. De focus ligt op voortdurende rechtvaardiging van het project. Er wordt Managing by Exception gebruikt op alle niveaus van het project.