Clemens Bon

Interim/project/programmamanager die perfect de belangen van de verschillende stakeholders begrijpt. Uitgebreide ervaring in het herstructureren van organisaties die niet primair zijn opgericht om winst te maken en in organisaties die commercieel gedreven zijn. Ik zoek naar een optimum tussen resultaatgericht werken en haalbaarheid. Wanneer dat nodig is duik ik in de inhoudelijke details om de projecten op gang te houden. Daarnaast ben ik een natuurlijke leider.

Quotes
“Ervaren onderhandelaar en bemiddelaar, makkelijk communicerend op alle niveaus.”
“Goed financieel en contractueel inzicht.”
“Klanten zijn onder de indruk van de snelle manier waarop ik mij inwerk en het krachtenveld in beeld krijg.”

Overzicht van expertise
– Management voor grote en kleinere projecten en programma’s voor verschillende sectoren van, overheid, financiële instellingen, de industrie meestal met veel belanghebbenden.
– Het bij elkaar brengen van ogenschijnlijk uiteenlopende belangen met het doel om alle deelnemers een oplossing te geven met toegevoegde waarde.
– Het opnieuw inrichten van portfolio’s, projecten en programma’s, dan wel het afronden van de reeds lopende projecten en programma’s.
– Vormgeven van portfolio’s, projecten en programma’s met nadruk op het formuleren van Benefits en Business Cases. Zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven.
– Implementatie, coachen in en het doen van audits op het gebied van (Agile)project/programmamanagement inclusief het verankeren van dergelijke aanpakken in de organisatie.
– Inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen voor velerlei klanten.
– Contractmanagement voor verschillende typen contracten. Zowel voor vaste prijs contracten als voor nacalculatie.
– Opleiden van professionals (ook andere adviesorganisaties).

Certificering
– MSP
– PRINCE2
– Benefits Management
– Management of Portfolio’s
– Agile Project Management
– Agile Programma Management
– P3O
– IPMA
– Clemens is tevens trainer in deze management methodes.

Opleidingen
– 2019 – 2022 Praxis Framework Practitioner (APMG)
– 2017 – 2020 P3M3 assessor (AXELOS)
– 1975 – 2016 Diverse project management methodieken en frameworks
– 1968 – 1974 MsC, Aerospace (Technische Universiteit Delft)

Boeken
– Contracten en Projecten
– Het bewezen verbeterpad
– Bijdragen aan diverse PPM manuals

Ir. Aerospace