PRINCE2 Practitioner

De PRINCE2® aanpak voor projectmanagement bestaat al ruim 20 jaar, maar is doorlopend actueel gemaakt en aangepast aan de behoeften van organisaties en professionals. Er is aandacht voor optimale besturing en besluitvorming, efficiënte coördinatie en resultaatgerichte oplevering van de juiste producten. PRINCE2 levert de basis voor het gedefinieerd en gepland managen van projecten. Het is voor elke professionele projectmanager onmisbaar gereedschap om op een beheerste manier projecten tot de juiste opleveringen te brengen. Er zijn internationaal erkende en waardevolle certificaten te behalen, die veel organisaties als randvoorwaarde stellen om projectopdrachten uit te voeren.

PRINCE2 Practitioner levert de basis voor iedereen die met projectmanagement te maken heeft. Het is de theoretische basis en de inleiding tot de methodiek. Tijdens de training maken we het gelijk praktisch door het toe te passen op de projecten van de deelnemers.

Doel van de PRINCE2 Practitioner training

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • De structuur van PRINCE2 6de editie begrijpen, inclusief de managementfilosofie;
 • Een totaaloverzicht krijgen van de methode, op detailniveau;
 • Doorzien hoe principiële managementdoelstellingen bereikt kunnen worden door specifieke beheersmaatregelen;
 • Een projectorganisatie en bijbehorende rollen inrichten volgens PRINCE2;
 • Randvoorwaarden creëren voor het succes van uw project;
 • Een productgerichte planning maken op basis van PRINCE2;
 • Risico’s in een project identificeren en managen;
 • Projecten met verschillende karakteristieken kunnen starten, bewaken, bijsturen en afsluiten;
 • Effectief omgaan met een project en de daarbij horende business case in een veranderende omgeving;
 • Onderbouwd commentaar geven op de opzet van een project.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie ervaring heeft met het werken in of aansturen van (deel)projecten en in het bezit is van het certificaat PRINCE2® Foundation. U kunt daarbij denken aan programma- en projectmanagers en -medewerkers, maar zeker ook aan opdrachtgevers, adviseurs en medewerkers van projectbureaus.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de PRINCE2® Foundation training. De investering voor de combinatietraining van Practitioner met Foundation zijn in totaal € 2.300,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kosten trainingsdagen
€ 1.280,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket (verplicht bij de training)
€ 380,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
PRINCE2® Foundation Certificaat

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn in het Nederlands en het Engels beschikbaar

Certificering
PRINCE2® Practitioner Certificaat

Inhoud van de PRINCE2 Practitioner training

PRINCE2 Practitioner is bedoeld voor de ervaren projectmanager en medewerkers van projectbureaus of Project Management Offices. Als je PRINCE2 in de praktijk wilt gaan toepassen – of anderen daarover wilt adviseren – is deze training onmisbaar.

In de PRINCE2 Practitioner training komen onder meer aan de orde, in aanvulling op de onderwerpen van PRINCE2 Foundation:

 • Het concept van PRINCE2 tot op detailniveau;
 • Het toepassen van PRINCE2 op alle aspecten van een project;
 • Het op maat maken van PRINCE voor specifieke projectsituaties;
 • Het onderkennen van principiële effect van projectmanagement beheersmaatregelen;
 • Het opzetten en uitvoeren van een project op een evenwichtige wijze;
 • Een project uitvoeren met een goede balans voor alle stakeholders;
 • Het onderbouwd commentaar kunnen geven op alle aspecten en documenten van een project.

Cursusvorm

De cursus voor PRINCE2 Practitioner is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende PRINCE2 Practitioner examen. Voor dit multiple choice examen met 68 vragen krijgt u 2 uur en 30 minuten de tijd. Indien u 55% van de vragen (= 38) goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven PRINCE2 Practitioner Certificaat. U mag tijdens het examen gebruik maken van de officiële manual “Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2®”.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

PRINCE2 is geschikt voor alle soorten projecten. Het biedt een gemeenschappelijk taalgebruik en aanpak. Alle betrokken partijen, vooral de opdrachtgever/klant, de projectmanager en de leveranciers hebben baat bij het gebruik van de methode.

Enkele belangrijkste voordelen van het gebruik van PRINCE2 zijn dat mensen en middelen worden toegewezen als onderdeel van de ‘go/no-go’ beslissingen. Er zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen. De focus ligt op voortdurende rechtvaardiging van het project. Er wordt Managing by Exception gebruikt op alle niveaus van het project.