Management of Portfolio’s Foundation

Management of Portfolio’s (MoP®), oftewel Portfoliomanagement, speelt een kritieke rol in het faciliteren van organisaties bij het overleven en groeien in de huidige sterk competitieve maatschappij. MoP draagt bij aan een betere coördinatie van de beschikbare middelen voor investeringen in programma’s en projecten, maar ook ter verbetering van risicomanagement, samenwerking binnen de organisatie en het beschikbaar hebben van essentiële informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Portfoliomanagement volgens MoP zorgt voor een gecoördineerde aanpak van strategische processen waardoor de meest effectieve balans van verandering en operationele bedrijfsvoering wordt bereikt.

Doel van de Portfoliomanagement MoP Foundation training

Het doel van de Portfoliomanagement MoP Foundation training is om voldoende kennis te vergaren om werkzaamheden als portfoliomanager of lid van een Portfolio Office te kunnen uitvoeren.

Na de training beschikt u over de volgende vaardigheden:

 • U kent de scope en doelstellingen van portfoliomanagement en weet hoe dit aansluit bij programma- en projectmanagement.
 • U begrijpt de toegevoegde waarde van het toepassen van portfoliomanagement en kunt dat vertalen naar uw eigen organisatie.
 • U begrijpt de MoP principes, processen en technieken en weet hoe deze kunnen worden toegepast in een bepaalde context.
 • U begrijpt hoe Management of Portfolios succesvol in organisaties geïmplementeerd, geborgd en steeds verbeterd kan worden.
 • U kent de rollen en de verantwoordelijkheden van stakeholders die betrokken zijn bij Portfoliomanagement.
 • U kent het doel en de belangrijkste inhoud van portfoliomanagement-documenten.
 • U kent het doel van de portfoliomanagement definitie en delivery cycli en gerelateerde activiteiten en technieken.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie te maken krijgt met de inrichting en de doorvoering van portfolio’s. Het gaat dan om leden van het senior management, zoals programmadirecteuren en opdrachtgevers van projecten. Maar uiteraard ook voor portfoliomanagers en programmamanagers of projectmanagers als zij in een organisatie werken waar portfoliomanagement belangrijk is. De training is ook belangrijk voor managers en medewerkers die verantwoordelijk voor de borging en verbetering van programma- en projectmanagement.

Slim combineren

Wij adviseren u deze training af te nemen in combinatie met de MoP® Practitioner training. De investering voor de combinatietraining van Foundation met Practitioner zijn in totaal € 2.300,- (excl. BTW en excl. examenkosten).

Kosten trainingsdagen
€ 1.280,- (excl. BTW)

Kosten Examenpakket (verplicht bij de training)
€ 390,- (excl. BTW)

Trainingsduur
2 dagen

Locatie
Trainingslocatie, on-site, virtueel

Vereiste voorkennis
Geen ingangseisen

Taal
Het manual, cursusmateriaal en examen zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Certificering
MoP® Foundation Certificaat

Inhoud van de Portfoliomanagement MoP Foundation training

Portfoliomanagement MoP Foundation richt zich op alle professionals die in een organisatie te maken krijgt met de inrichting en de uitvoering van portfolios. In de Portfoliomanagement MoP Foundation training komen onder meer aan de orde:

 • De doelstellingen en de voordelen van portfoliomanagement.
 • De voordelen van portfoliomanagement en de vertaling ervan naar uw eigen organisatie.
 • De strategische en organisatorische context van portfoliomanagement.
 • De MoP® principes, processen en technieken.
 • Het implementeren, borgen en continue verbeteren van Management of Portfolios in organisaties.
 • De rollen en de verantwoordelijkheden van stakeholders die betrokken zijn bij portfoliomanagement.
 • Het doel en de belangrijkste inhoud van portfoliomanagement-documenten.
 • Het doel van de portfolio definitie cyclus en portfolio delivery cyclus en gerelateerde activiteiten en technieken.

Cursusvorm

De cursus voor Portfoliomanagement MoP Foundation is beschikbaar als open (groeps)training, individuele zelfstudie, een blended en een e-learning variant.

Certificering informatie

De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Portfoliomanagement MoP Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door AXELOS Limited via PeopleCert uitgegeven MOP Foundation Certificaat.

Als u niet slaagt, mag u gratis de training opnieuw volgen. U betaalt dan alleen nog de examenkosten met een kleine administratieve opslag.

Het is voor alle cursisten op deze geaccrediteerde cursussen verplicht om zich ook voor het examen te registeren.

Toepassing

Management of Portfolios MoP is met name van belang in uitdagende economische situaties. Het helpt om ervoor te zorgen dat er weloverwogen beslissingen worden genomen op basis van vooraf vastgestelde prioriteiten. Bij schaarse aan geld, mensen of middelen is dat uiteraard extra belangrijk. Het is ook belangrijk dat de gekozen initiatieven succesvol afgerond worden en hun doel bereiken. Ook dat is nadrukkelijk een onderdeel van portfoliomanagement. De training Portfoliomanagement MoP Foundation is bedoeld voor iedereen die hier direct of indirect bij betrokken is.